Aktuality

Prodloužení termínu přihlášky k aktivní účasti

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v případě zájmu o aktivní účast můžete přímo v registračním formuláři nahrát abstrakt vašeho příspěvku nebo váš poster. Termín pro přihlášku k aktivní účasti je posunut na 29. 2. 2024. Odkaz na registrační formulář je k dispozici přímo na homepage těchto webových stránek, případně můžete použít tento odkaz: https://registrace.sanopharm.cz/konference-laborantu-sester/

Abstrakt musí obsahovat jméno autora či autorů, název příspěvku a pracoviště. Jeho délka nesmí přesáhnout 1 800 znaků. Soubory, prosíme, nahrávejte ve formátu PDF nebo Microsoft Word. Postery, prosíme, nahrávejte také optimálně ve formátu PDF, případně jako obrázkový soubor (JPG, PNG apod) nebo soubor Microsoft Office (Word nebo PowerPoint). Další podrobnější pokyny k aktivní účasti naleznete v tomto článku: https://ls2024.cz/2023/12/20/prihlaseni-k-aktivni-ucasti/

Pokud jste již provedli registraci a chcete se dodatečně přihlásit k aktivní účasti, zašlete abstrakt nebo poster na adresu info@sanopharm.cz

Těšíme se na vaši účast.

FA9B6695

Další aktuality

Poděkování za účast

3. 5. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkujeme Vám za účast na XXXIV. Celostátní pracovní konference laborantů a…

Celá novinka >

Organizační pokyny pro účastníky konference

17. 4. 2024

Vážení účastníci, děkujeme za vaši registraci na XXXIV. Celostátní pracovní konferenci laborantů a sester a těšíme se…

Celá novinka >

Program Celostátní konference laborantů a sester

1. 4. 2024

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte nám představit finální program XXXIV. Celostátní konference laborantů a sester,…

Celá novinka >

Informace k programu konference

26. 2. 2024

Program konference bude definitivně zpracován po ukončení sběru přihlášek o aktivní účast (29. 2. 2024) a vyhodnocení…

Celá novinka >

Konečný termín pro odeslání abstraktů

26. 2. 2024

Vážení účastníci konference, pokud ještě zvažujete přihlášku k aktivní účasti (ať už ve formě přednášky či…

Celá novinka >

Záštita děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity

15. 2. 2024

Je nám velkou ctí, že záštitu nad XXXIV. Celostátání pracovní konferencí laborantů a sester převzal…

Celá novinka >

Záštita ředitele Fakultní nemocnice Ostrava

9. 2. 2024

Je nám velkou ctí, že záštitu nad XXXIV. Celostátání pracovní konferencí laborantů a sester převzal…

Celá novinka >

Aktivní účastníci osvobozeni od registračního poplatku

20. 12. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom vás pozvali k aktivní účasti na XXXIV. Celostátní pracovní konferenci…

Celá novinka >

Místo konání konference a ubytování

15. 12. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, XXXIV. Celostátní pracovní konference laborantů a sester se uskuteční v Clarion Congress Hotelu v…

Celá novinka >

Pozvánka na Celostátní konferenci laborantů a sester

6. 12. 2023
Celá novinka >