Aktuality

Aktivní účastníci osvobozeni od registračního poplatku

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom vás pozvali k aktivní účasti na XXXIV. Celostátní pracovní konferenci laborantů a sester, a to buď formou přednášky v hlavním programu, nebo formou posterového sdělení. Aktivní účastníci jsou osvobozeni od registračního poplatku. 

Níže jsme pro vás připravili stručný přehled pokynů k přihlášení se k aktivní účasti. V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů se neváhejte obrátit na organizační výbor odborného programu.

Přihlášení přednášky

V případě zájmu o aktivní účast můžete přímo v rámci registrace nahrát abstrakt vašeho příspěvku. Abstrakt musí obsahovat jméno autora či autorů, název příspěvku a pracoviště. Jeho délka nesmí přesáhnout 1 800 znaků. Termín pro přihlášení k aktivní účasti je do 29. 2. 2024.

Tematické okruhy – Hematologie

  • Morfologie
  • Hemostáza
  • Varia

Tematické okruhy – Transfuzní služba

  • Dárcovství (plná krev, aferetické odběry, solidní orgány, KD, …)
  • Imunohematologie (erytrocytů, leukocytů, trombocytů)
  • Varia

Přihlášení posteru

Poster přihlašte v rámci vaší registrace v sekci „Aktivní účast“. Termín pro přihlášení posteru je do 29. 2. 2024.

Pokyny k posterové sekci

  • poster bude prezentován v prostoru přednáškového sálu na stojanech umístěných podél sálu;
  • rozměr posteru by měl být nejvýše v rozměru A0, 841 × 1189 mm. Preferujeme orientaci na výšku z důvodu umístění na stojany v sále;
  • poster posílejte preferovaně ve formátu PDF a zároveň přineste vytištěný na konferenci.
FA9B7002

Další aktuality

Organizační pokyny pro účastníky konference

17. 4. 2024

Vážení účastníci, děkujeme za vaši registraci na XXXIV. Celostátní pracovní konferenci laborantů a sester a těšíme se…

Celá novinka >

Program Celostátní konference laborantů a sester

1. 4. 2024

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte nám představit finální program XXXIV. Celostátní konference laborantů a sester,…

Celá novinka >

Informace k programu konference

26. 2. 2024

Program konference bude definitivně zpracován po ukončení sběru přihlášek o aktivní účast (29. 2. 2024) a vyhodnocení…

Celá novinka >

Konečný termín pro odeslání abstraktů

26. 2. 2024

Vážení účastníci konference, pokud ještě zvažujete přihlášku k aktivní účasti (ať už ve formě přednášky či…

Celá novinka >

Záštita děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity

15. 2. 2024

Je nám velkou ctí, že záštitu nad XXXIV. Celostátání pracovní konferencí laborantů a sester převzal…

Celá novinka >

Prodloužení termínu přihlášky k aktivní účasti

9. 2. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v případě zájmu o aktivní účast můžete přímo v registračním formuláři nahrát abstrakt…

Celá novinka >

Záštita ředitele Fakultní nemocnice Ostrava

9. 2. 2024

Je nám velkou ctí, že záštitu nad XXXIV. Celostátání pracovní konferencí laborantů a sester převzal…

Celá novinka >

Místo konání konference a ubytování

15. 12. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, XXXIV. Celostátní pracovní konference laborantů a sester se uskuteční v Clarion Congress Hotelu v…

Celá novinka >

Pozvánka na Celostátní konferenci laborantů a sester

6. 12. 2023
Celá novinka >