Pořadatelé

Pořadatel

 • Fakultní nemocnice Ostrava
 • Krevní centrum FNO
 • Ústav laboratorní medicíny FNO - Oddělení klinické hematologie

Garanti odborného programu akce

 • doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MHA, primářka Krevního centra FN Ostrava,
  náměstkyně ředitele pro léčebnou péči
 • prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA, přednosta Ústavu laboratorní medicíny FN Ostrava

Spolupráce při přípravě akce

 • Společnost pro transfuzní lékařství
 • Česká hematologická společnost,
 • Česká společnost pro trombózu a hemostázu ČLS JEP
 • Česká asociace zdravotních laborantů.
spolecnost-transfuzni
logo-hematologie
csth
image-5.png

Organizační a technické zajištění

 • SANOPHARM CZ s.r.o., Martinovská 257/111, 725 27 Ostrava - Plesná
fno2-2