Program

Změny programu vyhrazeny.

Neděle 21. 4.

12:00 - 17:30 Registrace účastníků

14:00 – 14:15 Přivítání a zahájení nedělního programu

14:15 – 14:30

 • Diagnóza leukémie aneb cesta od synova uzdravení k pomoci druhým
  Lucie Brodová

14:30 -15:15

 • Od misií k obchoďákovi
  Mgr. Helena Bitomská

15:15 – 15:45 Přestávka na kávu

15:45 – 16:30

 • Koruna Karákoramu
  Libor Uher

16:30 – 16:45

 • Děkujeme dárcům krve
  Jaromír Prokop, Alžběta Hrabovská, DiS.

16:45 – 17:30

 • Do lékárny nemusíme daleko aneb léčivý potenciál vlastního organizmu
  Mgr. Michaela Dvořáková

 

Pondělí 22. 4.

7:30 - 12:00 Registrace účastníků

8:30 - 8:45 Slavnostní zahájení, úvodní slovo

MUDr. Jiří Havrlant, MHA, PhDr. Andrea Polanská, MBA, doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MHA, prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA

8:45 - 10:30 I. Blok - Hemostáza

 • Péče o pacienty s akutní atakou trombotické mikroangiopatie (15 min.)
  MUDr. Jaromír Gumulec, Ostrava
 • Moderní metody laboratorní diagnostiky u pacientů s trombocytopenií (15 min.)
  doc. Mgr. Luděk Slavík, Ph.D., Olomouc
 • Trombelastometrie jako pomocník na urgentním příjmu (15 min.)
  Mgr. Michal Bijok, Ostrava
 • Kazuistika pacienta se získaným deficitem faktoru XIII (15 min.)
  Markéta Šíbová, Hradec Králové
 • Porovnání stanovení hladiny D-Dimerů na analyzátorech Radiometer AQT90 Flex a Sysmex CS2000i (15 min.)
  Bc. Martina Colová, Ústí nad Labem

10:30 - 10:50 Přestávka na kávu

10:50 - 12:30 II. Blok – Transfuziologie I

 • Terapeutické hemaferézy u neurologických diagnóz (15 min.)
  Mgr. Marcela Carbolová, MUDr. Šárka Blahutová, Ostrava
 • Transplantace ledvin a laboratorní medicína (15 min.)
  MUDr. Zdeněk Lys, Ostrava
 • Srdeční selhání (15 min.)
  MUDr. Olga Hrazdilová, Ph.D., Brno
 • Monitorování hemostázy a hemolýzy při použití mimotělní podpory (15 min.)
  Mgr. Hana Spáčilová, Brno
 • HLA problematika u orgánových transplantací (15 min.)
  RNDr. Libuše Janků, Brno
 • Transplantace srdce (15 min.)
  Lenka Telecká, Brno

12:30 - 13:30 Přestávka na oběd

13:30 - 15:10 III. Blok - Morfologie, Varia

 • Monocytóza v periferní krvi (15 min.)
  MUDr. Dana Mikulenková, Praha
 • Srovnání přístrojů pro stanovení rychlosti sedimentace erytrocytů: citrátová krev versus K2EDTA krevní vzorky (15 min.)
  Ing. Eliška Pešková, Hradec Králové
 • Nevšední vlivy medikace na krevní obraz a diferenciál (15 min.)
  MUDr. David Buffa, Ostrava
 • Automatizovaná digitální cytomorfologie kostní dřeně (15 min.)
  Mgr. Kateřina Chasáková, Havířov
 • Význam klasické cytogenetiky u nemocných s hematologickou malignitou (15 min.)
  Jitka Kropáčková, Olomouc
 • Morfologický kvíz (15 min.)
  Bc. Žaneta Michalíková, Martina Brillantová, Ostrava

15:10 - 15:40 Přestávka na kávu

15:40 – 17:15 IV. Blok – Transfuziologie II

 • Vzácná protilátka anti-Xga? (15 min.)
  Martina Smetanová, Dagmar Horáčková, Mgr. Zuzana Keclíková, Aneta Martínková, Ostrava
 • Transfuzní možnosti léčby hemolytického onemocnění novorozence - zkušenosti Krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava (15 min.)
  Bc. Petra Plačková, Zdeňka Náhlíková, MUDr. Šárka Blahutová, Ostrava
 • Virová hepatitida E v České republice (15 min.)
  Mgr. Hana Slepčanová, MUDr. Šárka Blahutová, Ostrava
 • Zkušenosti, konzultace, rady (15 min.)
  Miroslava Králová, Praha
 • Byly informace pro dárce krve o plánovaném přestěhování TO do jiné budovy dostatečné? (15 min.)
  MUDr. Miloslava Janoušková, Karlovy Vary

 

Úterý 23. 4.

7:30 - 10:00 Registrace účastníků

8:30 - 10:15 V. Blok - Transfuziologie III

 • Český národní registr dárců dřeně - role „dárcovského centra“ (15 min.)
  Monika Paulišková, Jana Byrtusová, Dana Fizková, Jitka Rudinská, Mgr. Renáta Kozelská, Mgr. Petra Kovářová, Mgr. Alena Malušková, Ph.D., Ostrava
 • Transplantační program ČR (15 min.)
  Mgr. Tomáš Glac, Ostrava
 • Hemovigilance u dárců krve v ČR za rok 2022 (15 min.)
  MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA, Olomouc
 • Výroba TBSDR smísením trombocytů získaných ze separace plné krve na automatických přístrojích REVEOS (15 min.)
  Olga Procházková, Olomouc
 • Zpracování plných krví na přístrojích REVEOS – novinka v ČR (15 min.)
  Mgr. Romana Vymětalová, Olomouc
 • Predikce skladových zásob transfuzních přípravků – „kvalifikovaná věštba“ nebo výzva pro AI (15 min.)
  Ing. Stanislava Košková, Brno

10:15 - 10:35 Přestávka na kávu

10:35 - 12:20 VI. Blok - Morfologie, Varia

 • Využití aplikace CBC - O u pacientky s chladovými i tepelnými protilátkami v plazmě (15 min.)
  Mgr. Veronika Vášová, Praha
 • Pravidla pro mikroskopické hodnocení krevního nátěru v NNH (15 min.)
  RNDr. Zdeněk Tokár, Praha
 • Leukocyty - základní morfologie a patologické nálezy (15 min.)
  Renata Horáková, Praha
 • Vybrané kazuistiky z úseku morfologie (15 min.)
  Martina Brillantová, Ostrava
 • Schistocyty (15 min.)
  Blanka Běloušková, DiS., Praha
 • Krevní revoluce: Nové nástroje pro rychlou a přesnou diagnostiku (15 min.)
  Mgr. Vendula Mlčáková, Vsetín

12:20 - 12:30 Závěr a ukončení konference

12:30 - 13:30 Oběd