Program – původní

 

Rámcový program konference

 • Neděle 21. 4. - vyzvané přednášky
  14:00 - 18:00
 • Pondělí 22. 4. - odborný program
  8:30 - 17:00*
 • Úterý 23. 4. - odborný program
  9:00 - 12:00*

*Časové rozsahy jsou orientační a mohou být změněny v závislosti na konečném rozsahu odborného programu.

Přihlášení přednášky

V případě zájmu o aktivní účast můžete přímo v rámci registrace nahrát abstrakt vašeho příspěvku. Abstrakt musí obsahovat jméno autora či autorů, název příspěvku a pracoviště. Jeho délka nesmí přesáhnout 1 800 znaků. Termín pro přihlášení k aktivní účasti je do 29. 2. 2024.

 

Tematické okruhy - Hematologie

 • Morfologie
 • Hemostáza
 • Varia

Tematické okruhy - Transfuzní služba

 • Dárcovství (plná krev, aferetické odběry, solidní orgány, KD, …)
 • Imunohematologie (erytrocytů, leukocytů, trombocytů)
 • Varia