Posterová sekce

Posterová sekce

Vážené kolegyně a kolegové,

XXXIV. Celostátní pracovní konference laborantů a sester bude obohacena o možnost odborných prezentací ve formě posterů. Věříme, že to uvítáte a budeme rádi, když se s účastníky podělíte o své zkušenosti.

Těšíme se na Vaše příspěvky!

Přihlášení posteru

Poster přihlašte v rámci vaší registrace v sekci "Aktivní účast". Termín pro přihlášení posteru je do 17. 2. 2024.

Pokyny k posterové sekci

  • poster bude prezentován v prostoru přednáškového sálu na stojanech umístěných podél sálu;
  • rozměr posteru by měl být nejvýše v rozměru A0, 841 × 1189 mm. Preferujeme orientaci na výšku z důvodu umístění na stojany v sále;
  • poster posílejte preferovaně ve formátu PDF a zároveň přineste vytištěný na konferenci.