Poděkování za účast

Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkujeme Vám za účast na XXXIV. Celostátní pracovní konference laborantů a sester a věříme, že splnila Vaše očekávání po odborné i společenské stránce a pobyt v Ostravě jste si užili. Rádi bychom vyjádřili díky také všem přednášejícím, kteří přispěli ke kvalitnímu programu konference. Sborník abstrakt z konference si můžete stáhnout na tomto odkazu.…

Číst dále

Organizační pokyny pro účastníky konference

Vážení účastníci, děkujeme za vaši registraci na XXXIV. Celostátní pracovní konferenci laborantů a sester a těšíme se na setkání s Vámi v Clarion Congres Hotelu v Ostravě. Dovolte nám sdílet s vámi několik organizačních pokynů a informací. Příchod a registrace na místě Konference probíhá v Kongresovém centru v přízemí hotelu Clarion, místo pro vstup je vyznačeno na obrázku níže. Po vstupu do kongresového centra…

Číst dále

Program Celostátní konference laborantů a sester

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte nám představit finální program XXXIV. Celostátní konference laborantů a sester, který můžete najít na adrese https://ls2024.cz/program/. Program konference dostanou všichni účastníci také v tištěné podobě při registraci na místě. Těšíme se na vaši účast v Ostravě!

Číst dále

Informace k programu konference

Program konference bude definitivně zpracován po ukončení sběru přihlášek o aktivní účast (29. 2. 2024) a vyhodnocení žádostí o zařazení posterů či přednášek do programu (18. 3. 2024). Program konference je koncipován do dvou částí: V neděli 21. 4. 2024 od 14 hodin do 18 hodin proběhne část programu s vyzvanými přednáškami, jejichž zaměření a charakter není přísně odborný. Pokud Vám tedy soukromé…

Číst dále

Konečný termín pro odeslání abstraktů

Vážení účastníci konference, pokud ještě zvažujete přihlášku k aktivní účasti (ať už ve formě přednášky či posteru) na konferenci, dovolujeme si Vás požádat o přihlášku a zaslání abstraktu do čtvrtka 29. 2. 2024. Abstrakt nahrajete přímo v rámci registračního formuláře. Musí obsahovat jméno autora či autorů, název příspěvku a pracoviště. Jeho délka nesmí přesáhnout 1 800 znaků. Při přihlášce přednášky prosíme…

Číst dále

Záštita děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Je nám velkou ctí, že záštitu nad XXXIV. Celostátání pracovní konferencí laborantů a sester převzal děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS.

Číst dále

Prodloužení termínu přihlášky k aktivní účasti

Vážené kolegyně, vážení kolegové, v případě zájmu o aktivní účast můžete přímo v registračním formuláři nahrát abstrakt vašeho příspěvku nebo váš poster. Termín pro přihlášku k aktivní účasti je posunut na 29. 2. 2024. Odkaz na registrační formulář je k dispozici přímo na homepage těchto webových stránek, případně můžete použít tento odkaz: https://registrace.sanopharm.cz/konference-laborantu-sester/ Abstrakt musí obsahovat jméno autora či autorů, název příspěvku…

Číst dále

Záštita ředitele Fakultní nemocnice Ostrava

Je nám velkou ctí, že záštitu nad XXXIV. Celostátání pracovní konferencí laborantů a sester převzal ředitel Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Jiří Havrlant, MHA.

Číst dále

Aktivní účastníci osvobozeni od registračního poplatku

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom vás pozvali k aktivní účasti na XXXIV. Celostátní pracovní konferenci laborantů a sester, a to buď formou přednášky v hlavním programu, nebo formou posterového sdělení. Aktivní účastníci jsou osvobozeni od registračního poplatku.  Níže jsme pro vás připravili stručný přehled pokynů k přihlášení se k aktivní účasti. V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů se neváhejte obrátit…

Číst dále

Místo konání konference a ubytování

Vážené kolegyně, vážení kolegové, XXXIV. Celostátní pracovní konference laborantů a sester se uskuteční v Clarion Congress Hotelu v Ostravě. Věříme, že prostorné a zároveň komfortní prostředí kongresového hotelu vytvoří místo pro příjemná odborná i společenská setkání. Rádi bychom vás zároveň pozvali k návštěvě zajímavých lokalit v rámci Ostravy, kde si své najdou příznivci kultury, techniky i přírody. Podrobnější informace o…

Číst dále